En bred vifte af ydelser inden for ventilation

TotalKlima projekterer og installerer stort set alle former for ventilationsanlæg. Vi bruger vores mange års erfaring og knowhow til at udføre både de store, komplekse ventilationsopgaver og de mindre – evt. specialdesigns – af anlæg. Vi har stor ekspertise inden for indregulering og måleteknik, og udfører mange af disse opgaver for vores kunder.

Du kan læse mere om, hvad TotalKlima kan tilbyde din virksomhed herunder.
 

Industriventilation

Procesventilation er en type ventilationssystem, der bruges til at kontrollere og fjerne forurening eller uønskede luftarter fra et bestemt område eller proces.

Denne type ventilationssystem er typisk designet til at håndtere og fjerne specifikke luftarter eller partikler, der frigives fra en bestemt proces, såsom kemiske processer, produktion af materialer eller forarbejdning af fødevarer.

Procesventilation fungerer ved at trække luften fra processen gennem et ventilationssystem, der typisk består af filtre, ventilatorer og kanaler, som kan transportere den forurenede luft væk fra området og ud af bygningen eller ned i et affaldssystem.

På denne måde kan procesventilation hjælpe med at beskytte arbejdstagere og miljøet mod farlige eller skadelige luftarter, mens der også kan opretholdes et behageligt og sikkert arbejdsmiljø.

 

Komfortventilation

Komfortventilation er en type ventilationssystem, der er designet til at opretholde et sundt og behageligt indeklima i en bygning ved at levere ren, frisk luft og opretholde en passende temperatur og luftfugtighed.

Komfortventilationssystemer kan omfatte luftbehandlingsenheder, ventilationskanaler og indblæsnings/udsugningsventiler, som trækker frisk luft ind i bygningen og udskiller forurenet luft. Dette kan hjælpe med at reducere risikoen for sygdomme, allergiske reaktioner og irritation af øjne og luftveje, som kan opstå som følge af dårlig luftkvalitet.

Komfortventilationssystemer kan også omfatte varme- og køleenheder for at opretholde en behagelig temperatur i bygningen, og de kan være designet til at re-cirkulere og genbruge varmen eller kølingen for at reducere energiforbruget.

 

Renrumsventilation

Renrumsventilation er en type ventilationssystem, der er designet til at opretholde et højt niveau af renhed i luften i en speciel type rum kaldet et renrum. Renrum er rum, der er designet til at kontrollere niveauerne af støv, partikler og andre kontaminanter i luften, og som normalt anvendes i industrier såsom elektronik, lægemidler og fødevareproduktion.

Renrumsventilationssystemer fungerer ved at trække luft ind i rummet fra et filtreret indtag og skabe overtryk i rummet, så luft ikke kan trænge ind i rummet udefra. Denne luft trækkes derefter ud af rummet gennem udsugningsventiler, hvor den passerer gennem en række filtre for at fjerne eventuelle partikler eller forureninger, inden den bortskaffes.

Renrumsventilationssystemer er normalt designet til at filtrere og rense luften flere gange i timen for at opretholde det nødvendige niveau af renhed i rummet. De kan også indeholde specielle luftsluser og dobbeltdøre for at forhindre luft og partikler i at trænge ind i rummet udefra.

Renrumsventilationssystemer er vigtige i industrier, hvor selv små partikler eller forureninger i luften kan have en negativ indvirkning på produkterne eller processerne. De kan også spille en vigtig rolle i at beskytte arbejdstagernes sundhed og sikkerhed ved at fjerne farlige stoffer eller partikler fra luften.

 

Boligventilation

Boligventilation er en type ventilation, der anvendes til at forbedre luftkvaliteten og forhindre fugtophobning i en bolig. Boligventilation er vigtig, fordi det kan reducere risikoen for sundhedsproblemer som følge af indendørs luftforurening og forhindre skader på bygningens struktur som følge af fugt.

Mekanisk ventilation er en mere avanceret form for ventilation, hvor et mekanisk ventilationsanlæg anvendes til at trække luft ind i boligen og fjerne forurenet luft. Der er to hovedtyper af mekanisk ventilation: balanceret ventilation og ubalanceret ventilation.

Boligventilation er afgørende for at sikre en sund og behagelig indendørs luftkvalitet i et hjem. Det er vigtigt at vælge det rigtige ventilationssystem til huset og sørge for, at det er installeret og vedligeholdt korrekt.

 

Indregulering

Indregulering af ventilation er en proces, hvor man justerer ventilations- og klimaanlægget i en bygning for at sikre, at det fungerer optimalt og leverer den ønskede mængde og kvalitet af luftstrømme.

Indreguleringen udføres af vores specialister inden for HVAC-teknik, og det indebærer normalt følgende trin:

 1. Inspektion: Først undersøger vores specialister ventilationsanlæggets design, størrelse og installation for at forstå, hvordan det er designet til at fungere, og identificere eventuelle problemer eller mangler.
 2. Måling: Derefter måler de strømningshastighederne i lokalerne, temperaturen og fugtigheden i luften og andre relevante parametre for at evaluere, hvordan systemet fungerer.
 3. Justering: Efter at have målt luftstrømmene, justerer vores specialister ventilationsanlægget ved at tilpasse indstillingerne for luftstrøm, temperatur og fugtighed, så det kan levere den optimale mængde frisk luft til bygningen og fjerne forurenet luft.
 4. Rapportering: Til sidst dokumenterer vores specialister resultaterne af indreguleringen og rapporterer til bygningsejeren eller driftsledelsen om enhver nødvendig vedligeholdelse eller opgraderinger, der skal udføres.

Indregulering af ventilation er vigtig for at sikre, at ventilationssystemet fungerer korrekt og leverer en passende luftstrøm og kvalitet i bygningen. Dette kan hjælpe med at opretholde en sund og sikker arbejdsplads og reducere energiforbruget ved at optimere ventilations- og klimaanlæggets effektivitet.

 

Udsugningsanlæg

Et udsugningsanlæg ventilationssystem er en type mekanisk ventilation, der bruger en ventilator til at trække luft ud af et rum eller en bygning. Dette skaber et undertryk, som kan bruges til at trække frisk luft ind i rummet fra andre kilder såsom naturlige ventilationsspalter, vinduer eller indtagventiler.

Udsugningsanlæg ventilation kan bruges i en række forskellige applikationer, herunder:

 1. Køkkenudsugning: Køkkenudsugningssystemer bruger en ventilator, samt et emfang, til at trække damp, røg og madlugte ud af køkkenet og lede dem ud af huset gennem en udsugningskanal. Disse systemer kan omfatte et filter for at fjerne fedt og andre partikler fra udsugningsluften.
 2. Badeværelsesventilation: Badeværelsesventilationssystemer bruger en ventilator til at trække fugtig luft ud af badeværelset og lede den ud af huset gennem en udsugningskanal. Dette kan forhindre fugtskader og reducere risikoen for skimmelvækst.
 3. Industriel ventilation: Industrielle ventilationssystemer bruger en ventilator til at fjerne forurenende stoffer og farlige dampe fra industrielle processer og lede dem ud af bygningen gennem en udsugningskanal.

Udsugningsanlæg ventilationssystemer kan være både balancerede og ubalancerede afhængigt af, om de også trækker frisk luft ind i rummet eller ej. Det er vigtigt at dimensionere og installere ventilationssystemer korrekt for at sikre effektiv drift og undgå energispild eller problemer med indeklimaet.

 

Syn, service og ventilationsrens

Syn, service og ventilationsrens af ventilation er en vigtig del af vedligeholdelsen af ventilationsanlæg. Det er vigtigt at udføre regelmæssig vedligeholdelse for at sikre, at anlægget fungerer korrekt og effektivt og for at forhindre problemer med luftkvaliteten og energiforbruget.

Syn og service af ventilationssystemer indebærer typisk en grundig inspektion af ventilationsanlægget for at kontrollere, om det fungerer korrekt og opfylder de nødvendige standarder og krav. Det omfatter også rengøring/udskiftning af , filtre og andre komponenter for at fjerne støv, snavs, pollen og andre partikler, der kan akkumulere over tid og begrænse luftstrømmen eller forårsage luftforurening.

Ventilationsrens indebærer også fjernelse af eventuelle bakterier, skimmel eller svamp, der kan have opbygget sig i anlægget, som kan være skadelige for helbredet. Der er forskellige metoder til ventilationsrens, herunder manuel rengøring, vask med vand og sæbe, desinfektion med kemikalier eller brug af specialudstyr som f.eks. et vakuum med HEPA-filtre.

Det er vigtigt at udføre syn, service og ventilationsrens på ventilationsanlæg regelmæssigt for at sikre effektiv og sikker drift.

 

Måleteknik

Måleteknik ved ventilation omfatter en række forskellige teknikker og instrumenter, der bruges til at måle forskellige parametre i ventilationsanlæg. Disse målinger er nødvendige for at sikre, at ventilationsanlægget fungerer korrekt og effektivt, og for at opfylde standarder og krav til luftkvalitet og energiforbrug.

Nogle af de vigtigste måleteknikker, der anvendes ved ventilation, omfatter:

 1. Luftstrømsmåling: Luftstrømsmåling bruges til at måle mængden af luft, der bevæger sig gennem ventilationskanaler og andre komponenter i ventilationsanlægget. Dette kan gøres ved hjælp af et anemometer, en pitot-rør eller et termisk anemometer.
 2. Trykmåling: Trykmåling bruges til at måle forskellen i lufttryk mellem forskellige dele af ventilationsanlægget. Dette kan gøres ved hjælp af et manometer eller en differential trykmåler.
 3. Temperatur- og fugtmåling: Temperatur- og fugtmåling bruges til at måle temperaturen og relativ luftfugtighed i ventilationsanlægget. Dette kan gøres ved hjælp af en termometer og hygrometer eller en datalogger.
 4. Partikelmåling: Partikelmåling bruges til at måle mængden af partikler i luften, herunder støv, pollen og andre allergener. Dette kan gøres ved hjælp af en partikeloptæller eller en luftkvalitetsmonitor.

CO2-måling: CO2-måling bruges til at måle mængden af kuldioxid i luften. Dette kan gøres ved hjælp af en CO2-detektor eller en datalogger.

parallax background

Har du spørgsmål?

Kontakt os og lad os tage en helt uforpligtende snak – vi sidder klar til at hjælpe